Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), Alıcı ve Satıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. Alıcı ve Satıcı, Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

1.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: YU Satranç Özel Eğitim Bilişim Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres: Kazımdirik Mah. Üniversite Cad. Yaşar Üniversitesi Girişi No:37-39t Bornova/İZMİR
Telefon: +90 554 482 92 62
Email: [email protected]

1.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.satranc365.com.tr sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

1.3 – SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

2. TANIMLAR

Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI : Bir Mal veya Hizmet’i ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,
Bakanlık : Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nı,
Banka : 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşları,
Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Platform : www.satranc365.com adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını,
Satıcı : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye Ürün/Hizmet sunan ya da Ürün/Hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 5. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
Sözleşme : Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen Sözleşme’yi,
Ürün/Hizmet : www.satranc365.com adlı internet sitesi ve mobil uygulaması tarafından sağlanan içerikler
Yönetmelik : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

3.1. Sözleşme’nin konusu Alıcı'nın, Platform’da, Ürün/Hizmet’in satın alınmasına, satıcının ise www.satranc365.com adlı internet sitesi ve mobil uygulaması üzerindeki içerikleri alıcının kullanımına sunması ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi olup Taraflar, Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, üyeliğini oluşturması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek Platform’un ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamalar, gerek Sözleşme, gerek Ön Bilgilendirme Formu gerekse de sair şekillerde, aşağıda yer verilenler de dahil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) Ürün/Hizmet’in temel nitelikleri,
b) Satıcı'nın adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile diğer tanıtıcı bilgileri,
c) Ürün/Hizmet'in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
d)YU Satranç Özel Eğitim Bilişim Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda YU
SatrançÖzel Eğitim Bilişim Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verdiği izinlerin kapsamı, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,
f) Ürün/Hizmet için Satıcı tarafından öngörülen kullanım kısıtlamaları,
g) Ürün/Hizmet için kabul edilen ödeme yöntem-araçları, Ürün/Hizmet’in vergiler dahil toplam satış fiyatı,
h) Ürün/Hizmet'in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller
i) Ürün/Hizmet ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ve süresi ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin diğer bilgiler ve Taraflar’ın bu hususlardaki sorumlulukları,
j) Alıcı’nın cayma hakkını kullanamadığı durumlarda bu haktan faydalanamayacağına veya hakkın süresinde kullanılmaması da dahil olmak üzere hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,
k) Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü, Satıcı’nın iade için öngördüğü sürece ilişkin bilgi ve tüm mali hususlar (iade yöntemi ile masrafı, Sözleşme konusu bedelin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları sebebiyle yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
l) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
m) Satıcı’nın talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
n) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
o) Alıcı’nın Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları,
p) Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
q) Mahiyetine göre Sözleşme'de yer alan diğer tüm satış şartları ile Sözleşme Alıcı tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra Sözleşme’nin Alıcı’nın talebi halinde Alıcı’ya elektronik posta ile gönderileceği ve Alıcı tarafından Sözleşme’ye üyelik hesabından erişilebileceğine ilişkin bilgi,
r) Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın, başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğine ilişkin bilgi.

5. ALICI, SATICI, ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE FATURA BİLGİLERİ ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Faks:
E-posta/Kullanıcı Adı:

SATICI BİLGİLERİ
Satıcının Ticaret Unvanı / Adı ve Soyadı:
Satıcının Adresi:
Satıcının Mersis Numarası:
Satıcının Vergi Kimlik Numarası:
Satıcının Telefonu:
Satıcının Faks Numarası:
Satıcı KEP ve E-posta Bilgileri:

ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ
Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvanı:
Aracı Hizmet Sağlayıcı Adresi:
Aracı Hizmet Sağlayıcı Mersis Numarası:
Aracı Hizmet Sağlayıcı Vergi Kimlik Numarası:
Aracı Hizmet Sağlayıcı Telefonu:
Aracı Hizmet Sağlayıcı Faks Numarası:
Aracı Hizmet Sağlayıcı Şikâyet/Öneri Kanalları:

FATURA BİLGİLERİ
Ticari Unvanı / Adı ve Soyadı:
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta/Kullanıcı Adı:
Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında sitede bulunan kullanıcıya ait kullanıcı bilgileri bölümüne teslim edilmektedir.

6. ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

6.1. Ürün/Hizmet’in temel özellikleri (içerik hakkındaki bilgiler) Platform’da yer almakta olup Platform üzerinden detaylı şekilde incelenebilecektir.

6.2.Ürün/Hizmet karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dahil satış fiyatı, hak kazanılan toplam indirim tutarı vb.) site üzerinde bulunan Premium Ol bölümünden görülebilmektedir.

6.3.söz Konusu Ürün/hizmet Bedeli, Satıcı Adına, İyzco Tarafından Alıcı’dan Tahsil Edilmektedir. Alıcı Malın Bedelini İyzco'ya Ödemekle, Ürün Bedelini Satıcı’ya Ödemiş Sayılacak Ve Bir Daha Ödeme Yükümlülüğü Altına Girmeyecektir. Alıcı’nın İlgili Mevzuat Kapsamında İade Hakları Saklıdır.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, üyeliğe ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği mail adresine teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

7.3. SATICI, Sözleşme konusu üyelik bilgilerini siparişte belirtilen niteliklere uygun işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir üyelik çeşidi tedarik edebilir.

7.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu içerikleri teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu içeriklerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, içerik tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ( Bu durum üyeliğin otomatik olarak yenilenmediği yahut iptal edildiği buna rağmen sehven ücret alındığı durumlarda geçerli olup Alıcının üyeliğinin iptal edilmemesi durumunda ücret iadesini talep hakkı bulunmamaktadır.

7.8. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. (Alıcı tarafından söz konusu bilgilerin doğru verilmemiş olmasından kaynaklanan zararlar alıcıya aittir. Alıcı bu sebeple satıcıdan hiçbir nam ve ad altında talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.)

7.9. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

7.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.13. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.14. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7.15. Alıcı tüketici sıfatıyla talep, şikayet ve önerilerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla ulaştırabilecektir.

8. ÖZEL ŞARTLAR

8.1. Alıcı, aksi belirtilmedikçe, Platform’da birden fazla üyelik alabilecektir.
8.2. Alıcı’nın vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda Satıcı, Alıcı tarafından Platform üzerinden bildirilecek vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerini kullanarak kurumsal fatura düzenleyecektir. Faturada yer alması gereken bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen Alıcı’nın sorumluluğundadır. ( Kurumsal fatura taleplerine ilişkin site üzerinde bulunan yardım butonundan iletişime geçilmesi gerekmektedir.)
8.3. Platform üzerinden kredi kart ile ödeme yapılması halinde, Banka tarafından kampanyalar düzenlenerek Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulanabilecek veya taksit erteleme gibi ek hizmetler sunulabilecektir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. Alıcı’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planlarının oluşturulması Banka’nın inisiyatifindedir.
8.4. Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i “Arkadaşınla Al Kampanyası” dahilinde “Arkadaşlarınla Al” fiyatından sipariş vermesi halinde, satışın “Arkadaşınla Al” fiyatından gerçekleşmesi, ilgili grup için gerekli sayıdaki kişinin ilgili grup dahilinde verilen ilk siparişten itibaren 24 (yirmidört) saat içinde paylaşılan link üzerinden sipariş vermiş olması ve ödeme yapmış olması ile mümkündür. Aksi durum, Satıcı bakımından Alıcı’nın siparişini iptali/satıştan kaçınma için haklı neden oluşturmakta olup Satıcı, bu halde, dilerse, Alıcı’nın siparişini iptal edebilecektir. Alıcı’nın siparişinin Satıcı tarafından bu nedenle iptali halinde, Satıcı, ilgili sipariş dahilinde varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere Alıcı’dan tahsil edilen tüm ödemeleri yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edecektir.
8.5. Site içerisinden satışa sunulan içerikler Dijital ürün kapsamında olup fiziki gönderime uygun değildir. teslimat ürün niteliğine göre şartlarında belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

9.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği bilgileri; sipariş almak, Ürün/Hizmet’i sunmak, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- Ürün/Hizmet hakkında pazarlama

faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri YU Satranç Özel Eğitim Bilişim Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenebilir.

9.2. Alıcı’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün/Hizmet'e ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla Alıcı’nın ticari elektronik izni olması halinde, YU Satranç Özel Eğitim Bilişim Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, elektronik posta, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.

9.3. Alıcı tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, YU Satranç Özel Eğitim Bilişim Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

9.4. Alıcı, Sözleşme kapsamında sağladığı verilerin doğru ve güncel olduğunu ve bilgilerin değişmesi halinde Platform üzerinde gerekli güncellemeleri yapacağını taahhüt eder.
9.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları YU Satranç Özel Eğitim Bilişim Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir.

9.6. YU Satranç Özel Eğitim Bilişim Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Alıcı'ya ait işlenen kişisel veriler için detaylı bilgiye https://www.satranc365.com/kisisel_verilerin_korunmasi.html adresinde yer alan “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ” ile paylaşılmaktadır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. Alıcı, 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma Hakkının kullanılamayacağı haller madde başlıklı 11-1/d hükümde belirtilen husus saklıdır. )

10.2. Cayma hakkı süresi, Hizmet için Sözleşme’nin kurulduğu gün; Ürün için Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin Ürün’ü teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

10.3. Cayma hakkı bildiriminin ve Sözleşme’ye ilişkin diğer bildirimlerin mevzuata uygun ve süresi içerisinde Platform’da belirtilen YU Satranç Özel Eğitim Bilişim Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ve/veya Satıcı’ya ait iletişim kanallarından yapılması şarttır. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına https://www.satranc365.com/iletisim.html linkinden ulaşılabilmektedir.

10.4. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeller Alıcı’ya Alıcı’nın ödeme yöntemi ile iade edilmektedir. Ürün/Hizmet, Satıcı'ya iade edilirken, Ürün/Hizmet’in teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili

Ürün/Hizmet iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

10.5. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.

11. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

11.1. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya YU Satranç Özel Eğitim Bilişim Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında süreli yayın içeriklerine ilişkin sözleşmeler,

d) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

e) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

cayma hakkı kullanılamayacak; bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.

11.2. Ürün/Hizmet’in Yönetmelik'in uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Sözleşme’nin 3.3. maddesinde listelenmiştir) Ürün/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Yönetmelik hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacak; bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.

11.3. Platform üzerinden elektronik kod satın alındığı durumlarda bahse konu siparişlerde Yönetmelik gereği cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1. Sözleşme’nin uygulanmasında, Bakanlık’ça ilan edilen değerlere uygun olarak Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

13. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1. Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ( alıcı tarafından yanlış bildirilen iletişim adresi sebebi ile alıcıya ulaşmayan bildirimlerden satıcının sorumluluğu

bulunmamaktadır.)

13.2. Alıcı, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda YU Satranç Özel Eğitim Bilişim Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ve Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. YÜRÜRLÜK

14.1. 14 (on dört) maddeden ibaret Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.